Instrucións de referencia

CITAR UN LIBRO 

Autor(es) do libro. Ano de publicación. Nome da obra. Editorial. 

Sarja, Tiina. 2016. Kuka oikein tietää – Kun mielipide haastoi tieteen. Docendo.

CITAR UNHA PUBLICACIÓN 

Escritor. Ano de publicación. Nome do artigo. Nome da publicación. Data de publicación ou  número da publicación. 

Paukku, Timo. 2016. Vuosi Marsissa – miltä se tuntuisi? Helsingin Sanomat. HS Semana  42/2016. 21/10/2016. 

Egan, Timothy e Egan, Casey. 2016. Can the Selfie Generation Unplug and Get Into Parks?  National Geographic. Outubro de 2016.

CITAR UN ARTIGO DUNHA PUBLICACIÓN EN INTERNET 

Escritor. Nome do artigo. Nome da publicación (tipo de texto). Número da publicación ou  data de publicación. Data da referencia/consulta. Dispoñibilidade: enderezo web. 

Kinnarinen, Tuula. Antarktis menettää massaansa. Tiede (artigo web) 7/2015 o 8/7/2015.  Consultado o 19/10/2016. Dispoñible en: http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/uusimmat/antark tis_menettaa_massaansa

FICHA ELECTRÓNICA 

Escritor/editorial. Título. (Tipo de texto). Data de consulta. Dispoñibilidade: enderezo web. 

WWF Finlandia. Foca anelada de Saimaa [Ficha electrónica] Consultada o 19/10/2016.  Dispoñible en: https://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/

CITAR UNHA IMAXE 

1. Fotografía ou imaxe dun libro, revista, etc. 

Nome do autor. 

Imaxe: Sánchez, Inma. 

2. Imaxe dunha páxina de Internet: 

Banco de imaxes/fotógrafo. Nome da imaxe. Data en que se consultou a páxina.  Enderezo web. 

 Imaxe: Galería Nacional/Hannu Aaltonen. Eero Järnefelt: A queima da maleza (Baixo o  xugo), 1893. Consultada o 19/10/2016. http://www.ateneum.fi/taideteokset-verkossa/

3. Imaxe dunha páxina de Internet que ten licenza CC: 

Nome do fotógrafo. Licenza Creative Commons. Ligazón á páxina web/enderezo  web da imaxe orixinal. Data de consulta da páxina. 

Imaxe: Galería Nacional/Hannu Aaltonen. CC0. http://www-enderezo. Consultada o 19/10/2016.

CITAR PROGRAMAS DE RADIO E TELEVISIÓN 

Nome do programa. Data de emisión. Cadea ou canle. 

Jääkauden jälkiä. 19/10/2016. YLE TV2.

CITAR UNHA ENTREVISTA 

Nome do entrevistado. Profesión. Empresa/organización. Data da entrevista. 

Pérez, Juliana. Profesora. Aula do Dereito de Autor. Entrevistada o 19/10/2016.

CITAR UN BLOG 

Nome do autor do blog. Título do artigo. Data. Data de consulta da páxina. Enderezo web. 

Grahn-Laasonen, Sanni. Opettajat ansaitsevat arvostuksemme joka päivä. Publicación no blog do  día 5/10/2016. Consultada o 19/10/2016. Dispoñible en: http://sannigrahnlaasonen.fi/2016/10/opettajat-ansaitsevat-arvostuksemme-joka-paiva/

CITAR MENSAXES TRANSMITIDAS EN REDES SOCIAIS E FOROS DE DISCUSIÓN 

Escritor. Data na que se compartiu. Nome do foro de discusión ou rede social. Enderezo  da páxina de Internet. 

CEDRO @CEDRO 18/10/2016. Twitter. 
https://twitter.com/Kopiosto/status/788312134040051712

O uso das mensaxes transmitidas nas redes sociais e os foros de discusión depende das  condicións de uso dos seus servizos.