Podo copiar unha imaxe ou un fragmento de artigo dunha revista que atope en Internet e pegalo na miña presentación de PowerPoint que uso na clase?

Poderei realizalo ao amparo do límite de cita, se cumpro os requisitos sinalados no artigo 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual.

More