Resum d’un projecte de pel·lícula

Quan el vídeo es publica a internet

 1. Fer fotos i vídeos
  En llocs públics es poden fer fotos i vídeos, tret que s’hagi prohibit per algun motiu, per exemple, per seguretat. A l’hora de fer-ho, cal intentar no molestar. Si fas fotos o vídeos de persones, convé que els demanis permís per fer-ho i publicar-ho.
 1. Incloure música
  Per afegir música a un vídeo, cal el permís dels titulars dels drets de la música. El permís també es pot obtenir de les entitats de gestió corresponents, com ara SGAE, SEDA, AGEDI o AIE. També pots fer la teva pròpia música o utilitzar música disponible a internet legalment, l’ús de la qual estigui permès amb una llicència Creative Commons o algun altre tipus de llicència. Consulta’n detingudament les condicions d’ús.
 1. Afegir imatges com a part d’un vídeo
  Com a part d’un vídeo, pots afegir:
  a) Imatges fetes o preses per tu mateix.
  b) Imatges fetes o preses per altres persones.

  Amb el permís de l’autor

  Amb una llicència Creative Commons

  Imatges lliures de drets d’autor
  Les imatges en què el termini de protecció hagi vençut es poden fer servir lliurement.
 1. Incloure un vídeo com a part d’un treball personal
  Per fer servir un vídeo o una part en un treball personal, necessites permís, llevat que en puguis incloure un fragment segons el límit de citació. El permís es pot demanar a l’autor o al titular dels drets d’autor (per exemple, el productor), o s’ha pogut concedir amb una llicència Creative Commons. Consulta’n detingudament les condicions d’ús.

Recorda que has d’indicar al vídeo les dades de l’autor, i també els autors de les imatges, els vídeos i la música que facis servir.