Els teus treballs – els teus drets

  • Totes les persones generen drets d’autor pel seu treball, independentment de l’edat. Fins i tot els menors d’edat poden generar drets d’autor pel seu treball.
  • Els drets d’autor es generen automàticament quan es crea el treball, per exemple, quan es fa una fotografia o s’escriu un poema.
  • Les creacions que obtenen drets d’autor són les que superen el llindar d’originalitat.
  • Per publicar el treball d’un alumne, cal el permís de l’alumne. Per a un menor d’edat, també cal el permís dels pares o tutors.
  • Si el treball el fan diversos autors en col·laboració, cal el permís de tots ells.

L’autor decideix com es pot fer servir la seva obra.