Os teus traballos – os teus dereitos

  • Todas as persoas xeran dereitos de autor polo seu traballo, independentemente da idade. Incluso os menores de idade poden xerar dereitos de autor polo seu traballo.
  • Os dereitos de autor xéranse automaticamente en canto se crea o traballo, por exemplo, cando se fai a fotografía ou se escribe un poema.
  • As creacións que obteñen dereitos de autor son as que superan o limiar de orixinalidade.
  • Para publicar o traballo dun alumno, precísase o permiso do alumno. Para un menor de idade, precísase tamén o permiso dos seus pais ou titores.
  • Se o traballo se realiza por varios autores en colaboración, precísase o permiso de todos eles.

O autor decide como se pode usar a súa obra.