Zure lanak – zure eskubideak

  • Pertsona guztiek sortzen dituzte egile-eskubideak beren lanagatik, adina edozein dela ere.
  • Adingabeek berek ere sor ditzakete egile-eskubideak beren lanagatik.
  • Egile-eskubideak automatikoki sortzen dira lanarekin batera: adibidez, argazki bat.
  • Ikasle baten lana argitaratzeko, ikaslearen baimena behar da. Adingabe baten kasuan, gurasoen edo tutoreen baimena ere behar da.
  • Lana egile batek baino gehiagok egin badute lankidetzan, guztien baimena behar da.

Egileak erabakitzen du nola erabil daitekeen haren lana.