Escriure un article periodístic

Resum

 1. CERCA D’INFORMACIÓ
  La informació es pot obtenir de diverses fonts: llibres, diaris, revistes, internet, entrevistes, etc.

  Avaluació de les fonts
  Recorda fer l’avaluació de les fonts i contrastar-les.
 2. FER FOTOS
  Demana permís per fotografiar persones i publicar-ne la imatge.
 3. ÚS DE MATERIALS DE TEXT
  La mera informació i les idees es poden fer servir lliurement
  Pots recopilar informació de diferents fonts (dades, dates, esdeveniments, etc.) i posar-la amb les teves pròpies paraules. No t’oblidis de citar les fonts.

  Les citacions
  Quan utilitzes un fragment del text d’una altra persona paraula per paraula, es tracta d’una citació. Les citacions es marquen amb cometes i se n’indica la font i el nom de l’autor.

  Ús de les obres escrites per altres persones
  Per fer servir una obra escrita per una altra persona, per exemple, copiar un poema o un article d’una publicació com a part del teu propi article, necessites el permís de l’autor o del titular dels drets. Tanmateix, pots incloure una citació sense demanar autorització. Per fer-ho t’has de limitar a reproduir només un fragment d’una obra ja divulgada (llevat que siguin imatges), amb l’objectiu de dur a terme una citació, una anàlisi, un comentari o un judici crític, sempre que ho facis amb finalitats docents o de recerca. Recorda que sempre n’has de citar l’autor i la font.
 4. ÚS DE FOTOGRAFIES
  En un article de diari, pots fer servir:
  a) Imatges preses per tu mateix.
  b) Imatges preses per altres persones.

  Amb el permís de l’autor
  Pots demanar permís per fer-les servir directament al fotògraf o al titular dels drets.

  Amb una llicència Creative Commons, que n’autoritza l’ús comercial
  Comprova les icones de la llicència per saber què pots fer. El símbol de la llicència Creative Commons i el nom de l’autor s’han d’indicar al costat de la imatge.

  Imatges que es poden publicar lliurement
  Les imatges en què el termini de protecció hagi vençut es poden publicar i utilitzar lliurement.

  Fer i utilitzar imatges d’obres d’art amb les restriccions dels drets d’autor
  Un article de diari que relata un esdeveniment del dia, com ara la inauguració d’una exposició d’art o una subhasta, pot anar acompanyat d’una imatge de l’obra relacionada amb el text. Això és així perquè la Llei de propietat intel·lectual estableix que qualsevol obra susceptible de ser vista o escoltada amb motiu d’informacions sobre esdeveniments de l’actualitat pot ser reproduïda, distribuïda i comunicada públicament, tot i que només en la mesura que ho justifiqui aquesta finalitat informativa. Es poden fer fotos, vídeos o dibuixos de les obres situades permanentment a parcs, carrers, places o altres vies públiques sense autorització.
 5. ÚS DE VÍDEOS
  Cal permís per incloure un vídeo o un fragment de vídeo com apart d’un article periodístic. El permís es pot demanar a l’autor o al titular dels drets d’autor (per exemple, el productor), o bé s’ha pogut concedir l’autorització per fer servir el vídeo s’ha pogut concedir amb una llicència Creative Commons. Consulta detingudament les condicions d’ús de la llicència Creative Commons. Es pot incloure un enllaç directe a un vídeo que sigui a internet amb autorització. Per inserir un vídeo en un altre lloc web, en general, cal el permís de l’autor o del titular dels drets.
 6. DADES DE L’AUTOR VISIBLES
  Recorda que cal esmentar tots els autors i les dades dels autors de les obres que facis servir al teu article periodístic.
 7. PUBLICACIÓ D’UN ARTICLE PERIODÍSTIC
  Comprova que tens tots els permisos necessaris per publicar les teves imatges i altres obres.

  La persona entrevistada sovint vol revisar la seva declaració abans de publicar l’article.