Imatges/vídeos

  1. FOTOGRAFIA I VÍDEO
    Amb caràcter general, es poden fer fotos i vídeos en llocs públics. Es generen drets d’autor per a l’autor de les fotos i els vídeos des del moment de la seva creació.

    Sol·licita el consentiment de les persones que fotografies o que apareixen als teus vídeos.
  2. PUBLICACIÓ D’IMATGES O VÍDEOS
    Fer fotografies o gravar vídeos no és el mateix que publicar fotos i vídeos.

    La publicació d’imatges i vídeos no ha de vulnerar la intimitat o l’honor de les persones que hi apareixen.

Per fer fotos i vídeos, i per publicar-los, és recomanable demanar permís a les persones que hi apareguin.

Abans de publicar-los, pensa si t’agradaria que es publiquessin una foto o un vídeo similars de tu.