Resum d’un projecte d’animació

Quan l’animació es publica a internet

 1. Per modificar una obra, cal permís
  Fer una animació és una adaptació d’una obra. Per adaptar una obra, cal el permís de l’autor.
 2. Ús d’imatges
  Pots fer servir:
  a) Imatges fetes o preses per tu mateix.
  b) Imatges fetes o preses per altres persones.

  Amb el permís de l’autor

  Amb una llicència Creative Commons

  c) Imatges lliures de drets d’autor
  Les imatges en què el termini de protecció hagi vençut es poden publicar i utilitzar lliurement.
 3. Incloure música
  Per afegir música a una animació, cal el permís dels titulars dels drets de la música. El permís es pot obtenir de les entitats de gestió corresponents, com ara SGAE, SEDA, AGEDI i AIE.

  També pots fer la teva pròpia música o utilitzar música disponible a internet legalment, l’ús de la qual estigui permès amb una llicència Creative Commons o algun altre tipus de llicència. Consulta’n detingudament les condicions d’ús.
 4. Ús d’efectes de so
  Un efecte de so aïllat, si és original, pot ser una obra protegida o fins i tot estar protegit com a marca. En aquests casos, per fer-lo servir, amb caràcter general, cal autorització.

  Pots crear un efecte de so tu mateix o fer servir els efectes de so que es troben a internet que tinguin permís d’ús. Consulta’n detingudament les condicions d’ús.
 5. Incloure un vídeo com a part d’un treball personal
  Per fer servir un vídeo o una part en un treball, cal permís, llevat que s’hi pugui aplicar algun límit, com ara el límit de citació. El permís es pot demanar a l’autor o al titular dels drets d’autor (per exemple, el productor), o s’ha pogut concedir amb una llicència Creative Commons. Consulta’n detingudament les condicions d’ús.
 6. Recorda els drets morals de l’autor i l’honor de la persona
  Una obra feta per una altra persona no es pot alterar de manera que n’ofengui l’autor o l’obra. No es poden compartir ni publicar imatges ofensives de ningú. Pensa si t’agradaria que es publiqués una animació similar de tu.

Recorda que en l’animació has d’indicar les dades de l’autor, i també els autors de les imatges, els vídeos i la música que facis servir.