Resum de Citar text d’una font

 1. ES POT UTILITZAR UN TEXT CITANT-LO INDIRECTAMENT (ÉS A DIR, FENT REFERÈNCIA AL TEXT), O BÉ DIRECTAMENT (CITANT EL TEXT)

  En fer una referència, el contingut del text font continua sent el mateix que en el text original: no se n’ha de distorsionar el missatge ni canviar-ne el to.
 2. REFERÈNCIA O CITACIÓ INDIRECTA

  Una referència consisteix a expressar un tema o contingut amb les teves pròpies paraules. A l’hora de fer referències, és important comprendre correcta ment de què tracta el text, és a dir, trobar la tesi principal del text i els argu ments que hi donen suport.

  En Manel diu que el plagi és il·legal / Segons en Manel, el plagi és il·legal.

  En fer una referència a un text original, no s’han de fer valoracions pròpies. Alguns verbs que indiquen la valoració de l’autor són, per exemple, suposa i conjectura. De vegades, és necessari que mostris la teva opinió respecte al tema o contingut del text. En aquestes circumstàncies, pot comentar-se el contingut del text, i en aquest cas es tracta d’un comentari sobre la referència.

  En Manel creu [no ho sap del cert] que el plagi és il·legal.
 3. CITACIÓ DIRECTA

  Una citació directa és escriure el text original al peu de la lletra. La citació directa es marca entre cometes; de vegades, el text citat va en cursiva. Una citació directa és curta i només s’ha d’utilitzar si és necessari per comprendre el text original.

  En Manel diu: «El plagi és il·legal.» / «El plagi és il·legal», diu en Manel.
 4. PLAGI

  Si cites el text d’una altra persona sense indicar-ne la font, o presentes el text d’una altra persona com si fos teu, es tracta d’una citació no autoritzada, és a dir, de plagi.

Recorda’t d’indicar el nom de l’autor i la font!