12.8.2022

Entidades que xestionan os dereitos de autor

Os autores e os titulares de dereitos forman parte de entidades de xestión de dereitos de propiedade intelectual que administran o seus dereitos, velan polos seus intereses e conceden licenza en determinadas situacións. As entidades que administran os dereitos de propiedade intelectual facilitan e simplifican a adquisición de licenzas e o pagamento das compensacións aos titulares de dereitos nacionais e estranxeiros.