12.8.2022

Posta a disposición do público

Unha obra ponse a disposición do público cando se ofrece a un grupo de persoas máis amplo que o estritamente doméstico. A posta a disposición do público pode ocorrer mediante presentación pública, exhibición pública, retransmisión, emisión, entre outras.