9.9.2022

Eskubideen lagapena

Egile batek eskubide ekonomikoak beste pertsona bati laga diezazkioke; adibidez, argitaletxe bati, enpresa bati edo ekoiztetxe bati.

Lagatako eskubidera edo eskubideetara mugatzen da lagapena, baita berariaz aurreikusitako ustiapen-modalitateetara eta zehazten diren denborara eta lurralde-esparrura ere.