9.9.2022

Fonogramen ekoizlea

Fonograma baten ekoizlea pertsona natural edo enpresa bat da, zeinaren ekimenez eta erantzukizunez finkatzen edo jotzen baita lehenengo aldiz musika-obra bat.  Fonograma-ekoizleak eskubide hurkoen babesa jasotzen du.