Erabilera pribaturako kopiatzea

  • Zure erabilera pribaturako (ez enpresa-, lanbide- edo merkataritza-erabilerarako), kopia ditzakezu musika, filmak, liburuak, irudiak eta abar, betiere kopia horiek zure baliabideekin egiten badituzu eta ondoren ez badituzu banatzen.
  • Kopiak egin daitezke erabilera pribaturako, etxean soilik erabiltzeko. Ezin dira erabili kopia horiek modu kolektiboan edo irabazi-asmorik gabe, ezta prezio bidez banatu ere.
  • Legez eskuratutako obren eta lege-iturrien kopiak baino ezin dira egin. Erabilera pribaturako egindako kopiak ezin dira erabili beste helburu baterako. Interneten banatzea eta argitaratzea ez da erabilera pribatua.
  • Ezin da egin ordenagailu-programen kopiarik erabilera pribaturako, beharrezkoak diren babeskopiak izan ezik.
  • Era berean, ezin da egin grabazio piraten edo baimenik gabe partekatuen kopiarik baimenik izan ezean, ezta erabilera pribaturako ere.