Copiar para uso privado

  • Para o teu uso privado (non empresarial, profesional nin comercial), podes copiar música, películas, libros, imaxes, etc., sempre que leves a cabo esas copias cos teus propios medios e non as distribúas.
  • Poden facerse copias para uso privado e para utilizalas nun ámbito estritamente doméstico. Non se poden utilizar esas copias de forma colectiva nin lucrativa, nin distribuílas mediante prezo.
  • Só se poden facer copias de obras adquiridas legalmente e de fontes legais. As copias realizadas para uso privado non se poden usar para outro fin. A distribución e publicación en Internet non é uso privado.
  • Non se poden facer copias de programas de ordenador para uso privado, salvo copias de seguridade que resulten necesarias.
  • Tampouco se poden facer copias de gravacións piratas ou compartidas sen autorización, nin sequera para uso privado.