12.8.2022

Cita fotográfica

Para unha presentación científica ou crítica, poden tomarse imaxes relacionadas co texto sen o permiso do autor, sempre que se leve a cabo cumprindo cos requisitos do límite de cita. Entre o texto e a imaxe debe haber unha conexión relevante.