12.8.2022

Dereito de paternidade

O dereito moral de paternidade implica o dereito dun autor a ser nomeado como autor da obra cando se use a mesma. O nome do autor debe mencionarse tal e como esixen as boas prácticas.