12.8.2022

Límites e excepcións

Supostos concretos nos que a Lei de Propiedade autoriza o uso de obras protexidas por dereitos de propiedade intelectual sen pedir autorización aos titulares de dereitos. Nalgúns casos, o autor deberá recibir unha compensación polo uso da obra realizado con base nun límite ou excepción. É o caso, por exemplo, da compensación por copia privada.