Benvido ao material didáctico da Aula do Dereito de Autor

A Aula do Dereito de Autor é un material lúdico en liña para a aprendizaxe e a ensinanza dos dereitos de autor, unha guía dos dereitos de autor, onde atopará toda a información precisa sobre os dereitos de autor e as licenzas para usar os materiais, así como un banco de materiais con moitos consellos didácticos, vídeos, resumos e moito máis.

El Aula do Dereito de Autor desenvolveuse baseándose nos contidos e os obxectivos dos novos plans de estudos. No sitio web, hai materiais propios para todos os niveis de ensinanza. O material para Educación Primaria e ESO divídese ademais por franxas de idade.

Os materiais da Aula do Dereito de Autor foron elaborados por profesionais da pedagoxía e os dereitos de autor en colaboración coa Dirección Xeral de Educación, o Ministerio de Educación e Cultura e o Sindicato de Educación (OAJ) de Finlandia. Na súa versión para España os materiais foron adaptados por CEDRO.

As tarefas do sitio web fomentan o desenvolvemento de amplos coñecementos dos plans de estudos. O estudo dos dereitos de autor é idóneo como parte de unidades multidisciplinares de aprendizaxe e no contexto de todos os proxectos e materias.

Material versátil

Na sección Xoga e aprende, atopará materiais e tarefas lúdicas para todos os niveis de ensinanza. O material para Educación Primaria e ESO divídese en catro grupos de idade.

Na sala de vídeo, atopará a máquina de resumos, diferentes vídeos sobre dereitos de autor e resumos para distintos proxectos.

Nos materiais para o profesor, atopará consellos didácticos para cada curso e nivel de ensino, unha guía pedagóxica do profesor, así como todos os materiais recollidos para os diferentes niveis escolares, que pode usar de apoio para a sesión docente, como exemplos para citar as fontes, resumos e diplomas.

Na sección de Información, atopará información sobre os dereitos de autor, licenzas de uso para distintos materiais, así como preguntas frecuentes. Se non atopa a resposta á pregunta que busca, póñase en contacto connosco.

O percorrido para a produción persoal repasa paso a paso o proceso de produción propia e as súas directrices relacionadas cos dereitos de autor, a busca de información e a capacidade lectora crítica.

Agradecemos os seus comentarios: comunicacion@cedro.org

Benvido á Aula do Dereito de Autor!