Instruccions d’autoaprenentatge per dominar els drets d’autor

Els drets d’autor també es poden estudiar de manera independent. El curs per dominar els drets d’autor es completa amb el material i els exàmens de la pàgina web auladerechodeautor.org. Per desar els teus èxits, t’has de registrar a la pàgina web auladerechodeautor.org.

El material permet estudiar els conceptes bàsics dels drets d’autor relacionats amb la utilització de textos, música, imatges i vídeos. Tot això amb ajuda de tres paquets de tasques. Per acabar cada paquet, s’han d’examinar les lliçons apreses amb el joc que hi ha a la pàgina web. Després d’aprovar els jocs de les tres àrees de coneixements dels drets d’autor, s’han de sotmetre a prova els coneixements i les destreses amb l’examen de coneixements sobre els drets d’autor que conté preguntes de totes les àrees.

Un cop aprovat l’examen final, imprimeix el diploma de coneixements sobre els drets d’autor al teu perfil. Amb el diploma pots demostrar les teves habilitats al teu professor, director o orientador d’estudis, o bé a una empresa, que pot acceptar el curs com a part dels teus estudis. Assegura’t que el teu centre educatiu accepta el curs com a part dels teus estudis amb antelació.

Primer, avalua les destreses sobre els drets d’autor amb el formulari d’avaluació. Torna a avaluar els teus coneixements després de realitzar tot el paquet de materials per dominar els drets d’autor de l’Aula del Dret d’Autor.

Bona sort en el teu viatge al món dels drets d’autor!

A. L’estudi dels drets d’autor

1. Coneixements sobre els drets d’autor

2. Destresa de l’ús de diferents materials

  • Descobreix per tu mateix com pots fer servir les obres i els materials creats per altres persones en el teu treball.
  • Consulta les normes relacionades amb la presa i publicació d’imatges i l’ús de les obres a la Guia dels drets d’autor (pàgines 11 a 13) i reprodueix el vídeo de l’Ús de les obres.
  • Repassa també els resums de Projecte, Projecte de vídeo i Fer fotos i vídeos.
  • Comprova com fer referències a diferents fonts i com se cita un text, és a dir, com s’agafa una citació o referència. Les instruccions per fer una citació directa i una referència es troben, per exemple, al llibre de text de Llengua o aquí.
  • Repassa novament com se citen les fonts i prepara una bibliografia amb el material d’Elaboració d’un projecte.
  • Finalment, posa a prova les teves destreses per fer servir les obres amb el joc de Veritable o fals. Un cop aprovat, pots passar al següent paquet d’habilitats.

3. Destreses de cerca d’informació i capacitat lectora crítica

  • Amb el material d’Elaboració d’un projecte, estudia, primer, quines etapes inclou la producció pròpia (textos o altres treballs) a partir dels resultats del material obtingut personalment i preparat per altres persones. Presta una atenció especial a l’hora de triar les fonts: com és una font fiable, com s’identifica i quina mena de font és fonamental des del punt de vista del propi treball.
  • Busca diferents fonts a internet sobre el tema que vulguis (o en relació amb qualsevol curs actual). Valora la fiabilitat, la idoneïtat i la utilitat de les fonts per al teu treball del curs.
  • Comprova com se citen les fonts i com es fa referència a diferents fonts a les guies per citar les fonts. Recorda també com fer una referència o una citació del text d’altres persones o fer una citació directa d’un text amb les instruccions per fer referències.
  • Posa a prova les teves habilitats de cerca d’informació amb el joc del Bingo. Un cop aprovat, pots passar a l’examen final de coneixements sobre els drets d’autor.

B. Examen final de coneixements sobre els drets d’autor

Després d’aprovar les tres destreses sobre drets d’autor, pots fer l’examen final. Recorda que has d’imprimir el teu diploma i lliurar-lo al teu professor o empresa.

Emplena el formulari d’autoavaluació. Reflexiona sobre com s’han desenvolupat els teus coneixements i les habilitats sobre els drets d’autor mentre treballaves.

Enhorabona! Has completat el curs per dominar els drets d’autor.