Instrucións de autoaprendizaxe para dominar os dereitos de autor

Os dereitos de autor tamén poden estudarse de xeito independente. Para gardar os teus logros, tes que rexistrarte na páxina web auladerechodeautor.org.

O material permite estudar os conceptos básicos dos dereitos de autor, relacionados coa utilización de textos, música, imaxes e vídeos. Todo isto con axuda de tres paquetes de tarefas. Para rematar cada paquete, examinaranse as leccións aprendidas co xogo que hai na páxina web. Despois de aprobar os xogos das tres áreas de coñecementos dos dereitos de autor, someteranse a proba os coñecementos e as destrezas co exame de coñecementos sobre os dereitos de autor que contén preguntas de todas as áreas.

Unha vez aprobado o exame final, imprime o diploma de coñecementos sobre os dereitos de autor no teu perfil. Co diploma podes demostrar as túas habilidades ao teu profesor ou orientador de estudos, ao director ou a unha empresa, que pode aceptar o curso como parte dos teus estudos. Asegúrate de que o teu centro educativo acepte o curso como parte dos teus estudos con antelación.

Avalía primeiro as túas destrezas sobre os dereitos de autor co formulario de avaliación. Volve avaliar os teus coñecementos despois de realizar todo o paquete de materiais para dominar os dereitos de autor da Aula do Dereito de Autor.

Boa sorte na túa viaxe ao mundo dos dereitos de autor!

A. O estudo dos dereitos de autor

1. Coñecementos sobre os dereitos de autor

2. Destreza do uso de diferentes materiais

  • Descubre por ti mesmo como podes utilizar as obras e os materiais creados por outras persoas no teu traballo.
  • Consulta as normas relacionadas coa toma e publicación de imaxes e o uso das obras na Guía dos dereitos de autor (páxinas 11-13) e reproduce o vídeo do Uso das obras.
  • Repasa tamén os resumos de Proxecto, Proxecto de vídeo e Sacar imaxes.
  • Comproba como facer referencias a diferentes fontes e como se cita un texto, ou sexa, se toma unha cita ou referencia. As instrucións para facer unha cita directa e unha referencia atópanse, por exemplo, no libro de texto de Lingua ou aquí.
  • Repasa novamente como se citan as fontes e se prepara unha bibliografía co material de Elaboración dun proxecto.
  • Por último, pon a proba as túas destrezas para usar as obras co xogo de Verdadeiro ou falso. Unha vez aprobado, podes pasar ao seguinte paquete de habilidades.

3. Destrezas de busca de información e capacidade lectora crítica

  • Co material de Elaboración dun proxecto, estuda primeiro que etapas inclúe a produción propia (textos ou outros traballos) en base aos resultados do material obtido persoalmente e preparado por outras persoas. Presta especial atención ao elixir as fontes: como é unha fonte fiable, como se identifica e que clase de fonte é fundamental desde o punto de vista do propio traballo.
  • Busca diferentes fontes en Internet sobre o tema que queiras (ou en relación con calquera curso actual). Valora a fiabilidade, a idoneidade e a utilidade das fontes para o teu traballo do curso.
  • Comproba como se citan as fontes e se fai referencia a diferentes fontes nas guías para citar as fontes. Lembra tamén como facer unha referencia ou unha cita do texto doutras persoas ou facer unha cita directa dun texto coas instrucións para facer referencias.
  • Pon a proba as túas habilidades de busca de información co xogo do Bingo. Unha vez aprobado, podes pasar ao exame final de coñecementos sobre os dereitos de autor.

B. Exame final de coñecementos sobre os dereitos de autor.

Despois de aprobar as tres destrezas sobre dereitos de autor, podes facer o exame final. Lembra imprimir o teu diploma e entregarllo ao teu profesor ou empresa.

Cubre o formulario de autoavaliación. Reflexiona sobre como se desenvolveron os teus coñecementos e habilidades sobre os dereitos de autor mentres traballabas.

Parabéns! Completaches o curso para dominar os dereitos de autor.